Oleme osa piironnast 1430

Rotary piirkonnad

Soomes on kuus Rotary piirkonda, millesse kuulub ka Eesti. Iga piirkonda juhib piirkonna kuberner. Meie piirkonna D1420 kuberner tegevustaastal 2019–2020 on DG Tommy Wegge Helsingist.

Kuberneri toetavad piirkonnavolikogu, komiteed ja nõukogud ning piirkonna abikubernerid. Klubid teevad ettepanekud kuberneri valikuks, ja piirkonna ametisse nimetamise komitee valib klubide pakutud kandidaatide hulgast kõige sobivamaks peetava kuberneri. Tulevane kuberner nimetatakse ametisse Rotary rahvusvahelisel konverentsil.

Aasta jooksul korraldab piirkond klubidele mitmeid üritusi. Neist kõige tähtsam on klubipresidentide ja klubiametnike koolitusseminar (PETS).

Piirkondlik koosolek toimub tavaliselt sügisel, kevadel toimub pidulik piirkondlik konverents.

Piirkonna kuberner külastab oma tegevusajal kõiki oma piirkonnas asuvaid klubisid. Abikubernerid külastavad oma piirkonna klubisid.

Koosolekud

Koht:
Aadress

Aeg:
nädalapäev ja kellaaeg

Sündmused

Ei tapahtumia.
Share This