Soovite liituda liikmeks?

Soovite liituda liikmeks?

Kas sa tahad teha hea ja mõjutada asju nii oma kodukohas kui ka globaalselt? Liitu Rotaryga! Rotaryna saad hea võimaluse oma kogukonda arendamisel koos sarnaste mõtlevate mõjutajatega. Saad palju teha kogukonna liikme, eriala esindaja, eksperdi ja mõjutajana. Rotary on rahvusvaheline tegija, kelle kaudu avaneb võimalusi ja perspektiive ülemaailmseks tegevuseks. Saad suurepärase võimaluse võrgustumiseks nii kohalikul, riiklikul kui ka laiemal tasemel.

Tutvu ka noortele suunatud tegevustega, Interacti ja Rotaractiga.

Kümme head põhjust olla rotar

Rotarina saad

1. teenida ja kasutada oma oskusi
2. võrgustuda erialaselt
3. kasvada ja areneda inimesena
4. sõlmida uusi sõprussuhteid
5. olla osaline kultuurilises mitmekesisuses
6. tegutseda hea ühiskonnaliikmena
7. edendada globaalset üksteisemõistmist
8. nautida ja kogeda uusi asju
9. osaleda noortevahetuses ja võtta soovi korral vahetusõpilane oma koju
10. osaleda eetilises tegevuses

Nelja küsimuse test

Rotariaanid juhinduvad eetilistest põhimõtetest. Nelja küsimuse testiga püüame edendada vastastikuse suhtlemise ja teenindusprojektide puhul häid tavasid. Niisiis, uurige oma mõtteid, sõnu ja tegevusi nende abil.

1. Kas see on TÕSI?
2. Kas see on ÕIGLANE kõikide osapoolte suhtes?
3. Kas see loob HEAD TAHET ja KAS SEE PARANDAB SÕPRUSSUHTEID?
4. Kas see on kõikide osapoolte HUVIDES?

Koosolekud

Koht:
Aadress

Aeg:
nädalapäev ja kellaaeg

Sündmused

Ei tapahtumia.
Share This