Koostöö

Koostöö

NB! Muuda lehe sisu, et see vastaks klubi tegevusele.

Meie klubi tegeleb aktiivselt noorsoovahetuste, teenindus- ja heategevusprojektidega. Paljud meie partnerid on meie tööd toetanud.

Meie klubi noorsoovahetust on toetanud / toetavad
Ettevõte 1 (link nende kodulehele või vähemalt puhas logo, küsi see ettevõttelt)
Ettevõte 2 ( nagu eespool)

XX teenindusplrojektis on meie tööd toetanud / toetab
Ûhing 1 ( lingid nende lehekülgedele )
Linn 2
Ettevõte 3
Rotary-Klubi 4

Täname südamest meie tegevuse toetajaid!

Kui soovid osaleda rotarite töös aja või raha annetamisega, võta palun ühendust klubi presidendiga NIMI ja kontaktandmed.

Koosolekud

Koht:
Aadress

Aeg:
nädalapäev ja kellaaeg

Sündmused

Ei tapahtumia.
Share This