Rõõm esitleda

Rõõm esitleda

NB. Sellel lehel võib klubi tuua esile liikmete, projekti- või projektikoostööpartnerite tutvustusi. Esitlusi on võimalik inimeste nõusolekul jagada ka sotsiaalmeedia vahendusel, näiteks klubi enda fb-leheküljel. Hea on kasutada fotosid.

Näidisteemad

  • Miks ma olen rotar
  • Austraalias kõik on teisiti: Vahetusõpilane Mati tuli tagasi muutunud mehena
  • Mari hoiab klubi raha-asjad korras

Koosolekud

Koht:
Aadress

Aeg:
nädalapäev ja kellaaeg

Sündmused

Ei tapahtumia.
Share This