Oleme osa rahvusvahelisest Rotaryst

Rotary International

Rotary International toetab ja juhendab rotariaane ja klubisid Rotary eesmärkide täitmisel. Rotary Internationali kõrgeim otsuseid tegev organ on aastakoosolek, kuhu igal klubil on õigus saata ametlik esindaja ja kus igal rotariaanil on õigus osaleda.

Rotary Internationali eestvedaja on iga-aastaselt vahetuv president. Rotaryaastal 2019-2020 on RI presidendiks Mark Daniel Maloney, The Rotary Club of Decatur, Alabama, USA.

Rotary Internationali peakorter asub Illinoisis, Evanstonis, Chicago lähedal. Peakorteris töötab peasekretäri juhtimisel ligikaudu 530 inimest. Peakontorile lisaks on Rotary Internationalil seitse piirkondlikku kontorit üle maailma. Zürichis asuv Euroopa ja Aafrika büroo (EAO) teenindab Soome ja Eesti rotariaane.

Rotary Sihtasutus

Rotary Sihtasutus on üks maailma suurimaid erasektori heategevusorganisatsioone, kes paigutub läbipaistvuse ja usaldusväärsuse võrdluses alati esikohale.

Rotary Sihtasutus koordineerib ja rahastab Rotary ülemaailmset tegevust. Sihtasutuse töö põhineb vabatahtlikel annetustel ja kapitali tootlusel, mis suunatakse koolitusprojektidesse ja humanitaarabisse.

Oluline stiimul on Paul Harris Fellow auhind iga annetatud tuhande dollari eest. Rotary asutaja Paul Harrise nime kandvaid PHF tunnustusi on ülemaailmselt antud üle miljoni korra.

Koosolekud

Koht:
Aadress

Aeg:
nädalapäev ja kellaaeg

Sündmused

Ei tapahtumia.
Share This